نوێترین پرسیارەکان بە تاگی: کۆمپووتەر

1 وەڵام 38 جار بینراو
0 وەڵام 35 جار بینراو
1 وەڵام 55 جار بینراو
1 وەڵام 60 جار بینراو
1 وەڵام 51 جار بینراو
1 وەڵام 25 جار بینراو
1 وەڵام 37 جار بینراو
1 وەڵام 29 جار بینراو
1 وەڵام 42 جار بینراو
Aga خەرمانان 23, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 36 جار بینراو
لێرە دەتوانیت پرسیارەکانت بپرسیت و وەڵامی پرسیاری کەسانی دیکەش بدەیتەوە.
...