نوێترین پرسیارەکان بە تاگی: وەرگێڕان

1 وەڵام 47 جار بینراو
محەمەد ئاسۆ 2ی ڕێبەندان پرسیاری کرد
1 وەڵام 38 جار بینراو
1 وەڵام 37 جار بینراو
ژیان 1ی ڕێبەندان پرسیاری کرد
1 وەڵام 45 جار بینراو
1 وەڵام 37 جار بینراو
بێناو 1ی ڕێبەندان پرسیاری کرد
1 وەڵام 52 جار بینراو
1 وەڵام 69 جار بینراو
1 وەڵام 42 جار بینراو
عیسا کامەران ڕەزبەر 30, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 73 جار بینراو
0 وەڵام 18 جار بینراو
1 وەڵام 21 جار بینراو
1 وەڵام 21 جار بینراو
Hetaw ڕەزبەر 20, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 47 جار بینراو
1 وەڵام 35 جار بینراو
ڕۆژدا ڕەزبەر 4, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 24 جار بینراو
1 وەڵام 31 جار بینراو
Aga خەرمانان 23, 2020 پرسیاری کرد
0 وەڵام 65 جار بینراو
Lîza خەرمانان 17, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 47 جار بینراو
Hetaw پووشپەڕ 18, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 35 جار بینراو
Hetaw پووشپەڕ 18, 2020 پرسیاری کرد
لێرە دەتوانیت پرسیارەکانت بپرسیت و وەڵامی پرسیاری کەسانی دیکەش بدەیتەوە.
...