نوێترین پرسیارەکان بە تاگی: زاراوە

1 وەڵام 52 جار بینراو
1 وەڵام 21 جار بینراو
Hetaw ڕەزبەر 20, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 35 جار بینراو
ڕۆژدا ڕەزبەر 4, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 24 جار بینراو
1 وەڵام 47 جار بینراو
Hetaw پووشپەڕ 18, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 35 جار بینراو
Hetaw پووشپەڕ 18, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 31 جار بینراو
خێرۆ پووشپەڕ 18, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 26 جار بینراو
خێرۆ پووشپەڕ 18, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 23 جار بینراو
Hetaw پووشپەڕ 18, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 36 جار بینراو
بۆ دیتنی بابەتی زۆرتر، کرتە بکە لە سەر لیستەی هەموو پرسیارەکان یان تاگە بەرناسەکان.
لێرە دەتوانیت پرسیارەکانت بپرسیت و وەڵامی پرسیاری کەسانی دیکەش بدەیتەوە.
...