1 حەز 0 ڕق
37 جار بینراو

I'm busy واتە سەرقاڵم یان سەرم قاڵە. ئەی پێچەوانەکەی واتە I'm free دەبێت بە چی؟

1 وەڵام

1 حەز 0 ڕق

I'm free واتە کاتم زۆرە، کاتم هەیە یان باشتر بڵێین: سەرم فەراخە.

...