1 وەڵام

5 حەز 0 ڕق
شتێک هەر دروست دەکرێت جا پێکوتە بێت یان دژە ڤایرۆس.
مرۆڤایەتی بە نەخۆشی وایا زۆر تێپەڕیوە و عیلاج دۆزراوەتەوە.
لەم سەردەمەیا ئەکید دۆزراوەیەک هەر ئەبێت. 
...