نوێترین پرسیارەکان بە تاگی: زاراوە

1 وەڵام 45 جار بینراو
1 وەڵام 13 جار بینراو
Hetaw ڕەزبەر 20, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 27 جار بینراو
ڕۆژدا ڕەزبەر 4, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 14 جار بینراو
1 وەڵام 42 جار بینراو
Hetaw پووشپەڕ 18, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 28 جار بینراو
Hetaw پووشپەڕ 18, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 28 جار بینراو
خێرۆ پووشپەڕ 18, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 17 جار بینراو
خێرۆ پووشپەڕ 18, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 20 جار بینراو
Hetaw پووشپەڕ 18, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 29 جار بینراو
بۆ دیتنی بابەتی زۆرتر، کرتە بکە لە سەر لیستەی هەموو پرسیارەکان یان تاگە بەرناسەکان.
لێرە دەتوانیت پرسیارەکانت بپرسیت و وەڵامی پرسیاری کەسانی دیکەش بدەیتەوە.
...