نوێترین پرسیارەکان بە تاگی: تەکنۆلۆجیا

0 وەڵام 16 جار بینراو
1 وەڵام 21 جار بینراو
1 وەڵام 29 جار بینراو
1 وەڵام 62 جار بینراو
1 وەڵام 29 جار بینراو
1 وەڵام 21 جار بینراو
1 وەڵام 27 جار بینراو
2 وەڵام 21 جار بینراو
1 وەڵام 31 جار بینراو
Aga خەرمانان 23, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 31 جار بینراو
Aga خەرمانان 22, 2020 پرسیاری کرد
2 وەڵام 56 جار بینراو
1 وەڵام 36 جار بینراو
هەژار خەرمانان 20, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 26 جار بینراو
1 وەڵام 32 جار بینراو
1 وەڵام 23 جار بینراو
لێرە دەتوانیت پرسیارەکانت بپرسیت و وەڵامی پرسیاری کەسانی دیکەش بدەیتەوە.
...